Directeur Peter de Witte van Innovatiehuis de Peel en burgemeester Blanksma van Helmond tijdens de kick-off afgelopen maandag in de Automotive Campus. (Foto: Marius van Deursen)

Innovatiehuis de Peel van start

donderdag 25 januari 2018 - 10:44|Willie Thijssen

PEELREGIO - Na een lange periode van voorbereiding is maandag 22 januari Innovatiehuis de Peel officieel van start gegaan. "Een historische stap voor de regio", vertelde de Helmondse burgemeester Blanksma tijdens de kick-off op de Automotive Campus in haar stad. De focus van het Innovatiehuis is gericht op zes speerpuntsectoren: slimme maakindustrie, foodtech, automotive, agro, zorg en vrijetijdseconomie.

'We gaan op zoek naar een gemene deler'

Innovatiehuis de Peel is een nieuwe netwerkorganisatie van overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners om samen economische ontwikkelingen in de Peel naar een hoger niveau te tillen. Voorzitter is Joost Eijsbouts, Peter de Witte is aangesteld als directeur. Het netwerk is geïnitieerd door VNO-NCW Brabant Zeeland, de gemeenten Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek en door waterschap Aa en Maas. Het Innovatiehuis de Peel is strategisch partner van Brainport Development. De kick-off op de Automotive Campus in Helmond was goed bezocht door zo'n tachtig belangstellenden. Alle colleges van B en W waren vertegenwoordigd en ook het bedrijfsleven en kennisinstellingen toonden interesse in het nieuwe netwerk.
Volgens Peter de Witte moet het Innovatiehuis er onder meer voor zorgen dat er tussen de onderlinge partijen meer wordt samengewerkt en dat ondernemers beter gefaciliteerd worden. “Zo kunnen we stappen zetten. Het Innovatiehuis biedt ondernemers een platform om hun vragen te bundelen. We gaan op zoek naar een gemene deler. Zodra die is gevonden maken we er een project van en gaan we doelgericht op zoek naar oplossingen. Doordat er meerdere participanten zijn, worden kennis, ervaringen en kosten gedeeld.” Wederkerigheid is volgens De Witte een belangrijk uitgangspunt van Innovatiehuis de Peel, net als elkaar te prikkelen en met elkaar te sparren. “Het is de bedoeling dat deelnemers zelf mee-investeren, dat kan ook zijn in tijd en kennis. Verbinden is daarbij het codewoord. Er is op deze manier veel te halen. Maar dat kan alleen als er iets gebracht wordt.”
Het Innovatiehuis heeft vooralsnog geen vaste kantoorlocatie. Directeur De Witte: "Ik beweeg me door de regio. Ik kan overigens wel bij de Foodtech-campus en de Automotive-campus terecht. Maar het Innovatiehuis heeft geen fysieke plek."

'Peelregio maakt het verschil in Brainport'

Doe-mentaliteit
Burgemeester Blanksma van Helmond noemde de kick-off een historisch moment voor de Peelregio waar in totaal 211.000 mensen wonen. "Ik ben buitengewoon gelukkig met het Innovatiehuis. Het is goed om samen te werken. Onze regio telt 25.000 bedrijven en 100.000 banen. Innovaties zijn belangrijk voor de doorontwikkeling van de regio. Door onze schaalgrootte en door onze doe-mentaliteit maken we samen het verschil binnen Brainport."

Coalitie van doeners
Het Innovatiehuis kent haar oorsprong overigens in de zogeheten coalitie van doeners. Deze groep van zo'n dertig betrokkenen in de Peel heeft in 2015 24 uur aan een stuk overlegd over de ontwikkeling van een integrale, duurzame toekomstvisie voor de Peelregio. Hierna is verder nagedacht over hoe dit vorm te geven. De zes Peelgemeenten, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en waterschap Aa en Maas worden de ‘founding partners’ genoemd. De zes Peelgemeenten hebben medio 2017 al ingestemd met het oprichten van het Innovatiehuis. De partijen willen invulling geven aan ‘De Peel maakt het in Brainport’ en de Economische Agenda 2016-2020. Elke Peelgemeente draagt jaarlijks 30.000 euro bij. Daarnaast levert elke gemeente capaciteit. Deze capaciteit wordt ingezet voor het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten binnen de zes speerpunten.

'Regio heeft goede mogelijkheden vanwege het ecosysteem rond Philips'

Inkijkje
Tijdens de kick-off gaven drie sprekers een inkijkje in hun innovatieve werkzaamheden. Projectleider onderwijsinnovatie Tessa van Zadelhoff vertelde over het ontdeklab van Prodas op twee basisscholen in Someren en Deurne. Daarin wordt volop ingezet op robotica, programmeren, virtual reality en techniek.
De jeugdige hackathon-winnares Kim Smulders (17 jaar) van het Knippenbergcollege ging in op de meerwaarde van hackatons. Dit zijn workshop-achtige bijeenkomsten waarin in kleine groepjes creatieve oplossingen voor alledaagse problemen worden bedacht en uitgewerkt. Kim is naar aanleiding van zo'n hackaton bezig met het ontwikkelen van een project gericht op verkeer en klimaat waarvoor onlangs patent is aangevraagd. "Maar daar mag ik er verder nog niks over zeggen."
Smart mobilty-onderzoeker Carlo van de Weijer deed een boekje open over innovaties in de mobiliteit. Vliegen we binnenkort met elektrische drone-achtige toestellen van huis naar werk? Volgens Van de Weijer biedt in elk geval onze regio goede mogelijkheden vanwege het 'ecosysteem rond Philips' om hierin een vooraanstaande rol te spelen bij de ontwikkeling van dit soort innovaties. Van de Weijer is overigens ook betrokken bij het Innovatiehuis, als lid van de klankbordgroep.

Onderstaand meer foto's van de kick-off. (Foto's: Marius van Deursen)

Meer media

Gerelateerde nieuwsberichten

Em. de Jong neemt Das Publishers over DEURNE - Em. de Jong-Groep uit Baarle-Nassau heeft uitgeverij Das Publishers overgenomen. Das Publishers geeft onder meer de vier lokale weekbladen Weekblad voor Deurne, Peelbelang, ’t Contact en Weekblad voor... 14 december 2017 - 08:51
Stempelactie Weekblad voor Gemert–Bakel GEMERT - Het Weekblad voor Gemert-Bakel houdt zondag een stempelactie tijdens Gemert Mert. Wie meedoet aan de actie maakt kans op een fiets ter waarde van 299 euro, beschikbaar gesteld... 7 september 2017 - 16:40
Advertorial: Oostendorp Auto presenteert BMX-spektakel op Gemert Mèrt GEMERT - Tijdens Gemert Mèrt op zondag 10 september zal er op het Stoere Dingen Plein (Ridderplein) veel spektakel zijn. 040 BMX zal namelijk de meest vette trucs laten zien... 7 september 2017 - 16:16
Verkiezing ondernemer van het jaar GEMERT-BAKEL - Dit jaar wordt de vierjaarlijkse verkiezing Ondernemer van het Jaar Peel Noord weer georganiseerd. Donderdag 30 maart was de kick-off in Atelier Vonk in Aarle-Rixtel. Ondernemers uit Gemert-Bakel... 3 april 2017 - 15:02
Aanmelden Kick-off verkiezing Ondernemer van het Jaar GEMERT-BAKEL/LAARBEEK - Een groot succes. Dat was de Ondernemer van het Jaar verkiezing in 2013. Nog steeds hebben winnaars Ondernemer Hans Vereijken (Vereijken Kwekerijen) en Starter Koen Schrama (TRIA Fietsen)... 14 maart 2017 - 15:01
Huurwoningen Goed Wonen voortaan op website Wooniezie GEMERT-BAKEL - Woningcorporatie Goed Wonen presenteert haar vrijgekomen huurwoningen vanaf deze week op www.wooniezie.nl; een website waarop een aantal woningcorporaties in de regio het aanbod presenteren. De overstap naar Wooniezie... 6 februari 2017 - 13:26