Archieffoto van het Weekblad voor Gemert-Bakel.

‘Een mooi streven, maar absoluut onhaalbaar’

vrijdag 5 januari 2018 - 14:20|Jolein van der Ven

GEMERT-BAKEL – In onze editie van 21 december 2017 verscheen de analyse genaamd ‘Het moet veel duurzamer; maar hoe?’, waarna we u uitnodigden hierop te reageren. Dit werd dan ook volop gedaan! Twee goed onderbouwde reacties las u gisteren al in ons weekblad, hier ziet u een derde visie, van Peter Hurkmans:

Onze Nederlandse regering heeft haar handtekening  gezet onder het klimaatakkoord van Parijs, zonder na te denken of de gevraagde doelstelling ”in 2025  20 % CO2 reductie” realiseren wel haalbaar is. Indien we dit niet halen hangt de B.V. Nederland een boete van € 8.000.000.000 boven het hoofd.
Vervolgens heeft ze haar verantwoordelijkheid nagenoeg volledig doorgeschoven naar de kleinere overheden. Hierop heeft onze gemeente een koersdocument opgesteld, van waaruit gewerkt moet worden met als doelstelling;    Gemert - Bakel in 2050 energie neutraal ! Dit is een mooi streven, maar absoluut onhaalbaar. Een klein rekensommetje leert dat het totale grondoppervlak van G.B. 3,4 keer vol gelegd moet worden met zonnepanelen (voor heel Nederland is dit 7,8 keer) alleen al om huishoudens van stroom te voorzien (gerekend met cijfers van C.B.S. en site G.B. met de huidige stand der techniek en industrie niet meegerekend). De bevolkingsdichtheid is dan ook de hoofdrede dat Nederland voor wat betreft duurzaamheid onderaan bungelt In de statistieken en niet de inspanningen die door een ieder worden geleverd om aan duurzaamheid iets te doen.

Bewustmaken
Eerste prioriteit in het koersdocument is het bewustmaken van duurzaamheid bij burgers. Ik ben van mening dat onze burgers meer duurzaamheidbewust zijn dan in het koersdocument gesuggereerd word, getuigen de vele initiatieven die er lopen in onze gemeente en elders in den lande. Er lopen dan ook vele discussies en experimenten om het “hoe”een invulling te geven. Het nadenken over energie charing , het zelf installeren van panelen zijn zomaar een paar voorbeelden. Er word mijns inziens wel te veel eenzijdig gedacht, zo kent men wel P.V. of zonnepanelen en warmtepompen, maar aan zonnecollectoren die warm water produceren en kleine windturbines word geheel voorbij gegaan.
Ook aan isolatiemogelijkheden en lage temperatuurverwarming word bijna geen aandacht geschonken, hiermee word met eenvoudige materialen wel de eerst winst behaald maar is denk ik niet hitech genoeg. Waar het naar mijn mening dan ook aan ontbreekt is een goede onafhankelijke advies of voorlichtingsinstantie, dit zou bijvoorbeeld kunnen met een energieloket bij onze gemeente. Zomaar even 'out of the box' denken.

Sterk verouderd systeem
We zitten met een sterk verouderd energie distributiesysteem. Begin 1900 zijn er centrales gebouwd, met bijbehorend netwerk die centrales staan er noch steeds en zijn flink groter geworden. Vroeger hadden Fabrieken  een centrale aandrijflijn met een grote (Elektro)motor, om kosten te besparen. Tegenwoordig heeft iedere machine zijn eigen motor of motoren alleen de centrale is autonoom gebleven. Als nu ieder industrie terrein van enige betekenis zijn eigen centrale heeft en in combinatie met de slimme meter gekoppeld word aan alle kleinere particuliere initiatieven word de energie direct opgewekt bij de verbruiker. Hiermee kunnen transportverliezen voor een groot deel beperkt worden, en de overtollige warmte kan  beter benut worden omdat potentiële afnemers zich in de directe omgeving van de centrale bevinden. Hierdoor word landelijk een rendementsverhoging van 25% of meer gehaald dan in de huidige situatie. Kleinere centrales zijn ook beter geschikt om vermogensschommelingen op te vangen, zodat de energielevering door zonnepanelen bij plotseling wegvallende zon sneller gecompenseerd wordt.
Het zou zomaar een oplossing kunne zij maar dit vergt wel overheidsvisie en steun.

Alle lezers een gezond en duurzaam 2018 toegewenst
- Peter Hurkmans

 

Tags

Gerelateerde nieuwsberichten

Peelland Truckrun in beeld REGIO - De Peelland Truckrun trok vandaag weer luid claxonerend door de regio. Ruim 160 trucks reden in een konvooi door Deurne, Vlierden, Ommel, Asten, Someren, Liessel, Milheeze en Bakel... 22 april 2018 - 13:55
Al dertig jaar lachende gezichten REGIO - De Peelland Truckrun, georganiseerd vanuit de stichtingen Kansplusen Gejejongtrekt aanstaande zondag vanaf 11.00 uur door de regio. Ruim 160 trucks zullen in een konvooi door Deurne, Vlierden, Ommel,... 20 april 2018 - 16:38
Foto's: Brandweerwedstrijd Bakel BAKEL - Brandweer Bakel hield afgelopen zaterdag een brandweerwedstrijd. Zeven scenario’s uit de wereld van een brandweerploeg werden uitgespeeld. In tegenstelling tot de echte noodsituaties, waren geïnteresseerden nu juist wel... 16 april 2018 - 16:48
Poging overval in Bakel BAKEL - In Bakel heeft gisteren, vrijdag 13 april tussen 15.40 uur en 15.50 uur, een overval plaatsgevonden. Een chauffeur van een groothandel werd aan de achterzijde van Van de... 14 april 2018 - 10:02
Koninklijke Onderscheiding voor Peter van den Elsen GEMERT – Gisteren na afloop van het Gemerts Dictee stond Peter van den Elsen klaar om zijn verhaal af te steken toen ineens burgemeester Michiel van Veen binnen kwam. Die... 13 april 2018 - 15:33
Advertorial: 'Als kinderen krijgen niet vanzelf gaat…' ELSENDORP - In verwachting raken en een kind krijgen lijkt zo natuurlijk dat je er eigenlijk van uitgaat dat het moet lukken. Maar wanneer kinderen krijgen niet vanzelf gaat, is... 10 april 2018 - 13:24