Pastoor Van de Nieuwenhof heeft vorig jaar bij de nieuwjaarsreceptie zijn zegen al gegeven over de dorpscoöperatie, samen met Ties van Gulick (links) en Tiny Janssen (rechts).

Dorpscoöperatie Elsendorp wordt opgericht: 'Meer welzijn, minder zorg'

donderdag 26 januari 2017 - 12:18|Kristie Raaijmakers

ELSENDORP - De laatste voorbereidingen worden getroffen om de dorpscoöperatie in Elsendorp officieel op te kunnen richten. De werkgroep legt de laatste hand aan de statuten en het huishoudelijk reglement. De coöperatie wordt ingezet als middel om als dorp samen de schouders onder uiteenlopende zaken te kunnen zetten, zodat inwoners elkaar vooruit kunnen helpen en daarmee allemaal hun voordeel kunnen behalen. Dat moet mede zorgen voor een toekomstbestendig en leefbaar dorp.

Al drie jaar geleden is een werkgroep begonnen met het treffen van voorbereidingen voor de dorpscoöperatie in Elsendorp. Voorzitter Tiny Janssen en werkgroepleden Henri van Summeren, Jo Kusters, Ties van Gulick, Willy Donkers, Antoon van de Wetering en Luuk Christiaans vonden het belangrijk om een goede basis te leggen. Want bij het oprichten van een coöperatie komt veel kijken. "De belangrijkste start is het creëren van draagvlak", aldus Tiny Janssen. "Daar hebben we heel veel tijd aan besteed, want het moet van onderaf komen. Mensen vragen zich af waarom het van toegevoegde waarde is om in Elsendorp een coöperatie op te richten en we hebben geprobeerd om dat duidelijk uit te leggen. De overheid trekt zich steeds verder terug, niet alleen landelijk, maar ook hier in Gemert-Bakel. De gemeenschap moet daardoor steeds meer zelf organiseren en dat kost geld. Door samen dingen te organiseren en proberen inkoopvoordelen te behalen, kunnen we geld in de gezamenlijke pot inzamelen, dat ingezet kan worden om dingen in het dorp te organiseren."

Samenwerken
Dat juist Elsendorp zo ver gaat in het zoeken van samenwerking, door een coöperatie op te richten, is niet vreemd. "Elsendorp is eigenlijk al twee generaties lang coöperatief bezig. De eerste generatie die hier is komen wonen, onze ouders, moest wel samenwerken omdat er nog niets was. En dat zie je vaak, juist als de nood hoog is wordt een coöperatie geboren. Hier begon dat samenwerken negentig jaar geleden al met het maken van een plan voor het verbouwen van gewassen, zodat er voldoende werk en eten zou zijn. Maar mijn moeder heeft mij ook altijd opgevoed met de gedachte: bied je hulp aan als je kunt helpen, want morgen ben jij degene die hulp nodig heeft." Verschillende initiatieven en voorbeelden van coöperatief denken en goed samenwerken zijn al te zien in Elsendorp. Zo is het nieuwbouwproject Elsendorp Noord een mooi voorbeeld. Tiny vertelt: "Inwoners hebben samen heel goed gekeken hoe ze elkaar konden helpen, zo heeft een timmerman bij de buren klusjes gedaan en kon hij daardoor weer beroep doen op een andere buurtbewoner die bijvoorbeeld stukadoor is. Per saldo is iedereen zo goed af, omdat je in je eigen huis goedkoop dingen gedaan krijgt, door zelf bij anderen je handen uit de mouwen te steken." Ook is er eerder in Elsendorp al een start gemaakt met de gezamenlijke inkoop van energie, om zo tot een voordelig tarief te komen voor alle deelnemers. Hiervan gaat al een klein gedeelte in de centrale pot.

Gezamenlijke pot
De coöperatie wordt een middel om dit soort initiatieven op een georganiseerde en gestructureerde wijze samen te brengen. "Het is een bedrijf en een vereniging in een", legt Tiny uit. "Winst maken is geen doel op zich, maar de bedrijfsvoering moet rendabel zijn om de coöperatie in stand te kunnen houden. Leden betalen daarom contributie en bij gezamenlijke inkopen, zullen we ook een klein deel van het verkregen voordeel vragen als bijdrage voor de gezamenlijke pot. Met dat geld kunnen we weer initiatieven bekostigen in het dorp, waardoor we allemaal voordeel behalen uit deze coöperatie. Dat wordt meteen de uitdaging voor de organisatie; we moeten zorgen dat er voor alle leden voordelen te behalen zijn."

Zorg
Een belangrijk doel om op in te zetten wordt de zorg. "We willen meer welzijn in Elsendorp met minder zorg en daarin zijn we al goede stappen aan het maken. Zo zijn er in 2015 157 zorgaanvragen geweest bij de dorpsondersteuner in Elsendorp, waarvan er maar één naar de gemeente is doorverwezen voor wmo. De rest hebben we allemaal binnen het dorp kunnen oplossen. In 2016 waren dit 148 aanvragen en ook toen is er maar één doorgestuurd naar de gemeente. We zien dus een afname in de zorgvragen in Elsendorp. Deels komt dat door de geweldige samenwerking met het wijkteam, maar deels ook door meer op preventie in te zetten. Wij zij er namelijk van overtuigd dat als we de voorzieningen voor ouderen op orde hebben, ze lekkerder in hun vel zitten en minder snel een dokter nodig hebben. Maar daarvoor is wel geld nodig."

Aantrekkelijk dorp
Als volgende stap hoopt de werkgroep Elsendorp op deze manier aantrekkelijk te houden en maken om er te komen wonen. "Als we onze voorzieningen hier heel goed op orde hebben, wordt Elsendorp sneller een plek waar mensen willen wonen. Want als je gaat verhuizen, kijk je niet alleen naar het huis, maar ook naar de omgeving. En vooral dat sociale gevoel, kun je niet kopen. Daar moeten we samen voor zorgen." Ook qua gezamenlijke inkoop wil de coöperatie verder kijken dan alleen energie. "Je kunt denken aan verzekeringen voor het hele dorp, of bijvoorbeeld dieselolie voor alle agrarische ondernemers. Door gezamenlijk inkoopvoordeel te behalen, zijn we allemaal beter af, en omdat een klein gedeelte daarvan in de pot belandt, helpen we daarmee het hele dorp vooruit. Een agrariër kan er bijvoorbeeld veel voldoening uithalen, als hij weet dat door zijn bijdrage de kaartclub van zijn moeder ook wekelijks in stand gehouden kan worden."

Democratie
Bij al deze initiatieven is vertrouwen cruciaal. "Als we gezamenlijk bijvoorbeeld energie inkopen, ontzorgen we onze inwoners gedeeltelijk, maar daarvoor moeten ze wel vertrouwen hebben in ons. En dat vertrouwen is hier in Elsendorp stevig aanwezig. Door de jaren heen is dat opgebouwd en dat is al begonnen bij de vorige generatie. Dat vertrouwen moeten we zien te behouden en aanpassen aan de tijd." Een coöperatie is ingericht als een echte democratie. "Alle leden hebben een stem en bepalen gezamenlijk waar het geld uit de centrale pot aan besteed wordt. Een keer per jaar zal er een ledenvergadering zijn waar iedereen een stem kan uitbrengen, en wie niet aanwezig kan zijn, kan iemand machtigen om dat te doen. En als er tussendoor grote beslissingen genomen moeten worden, zullen we dat ook in overleg met de leden doen."

Toekomstbestendig
De werkgroep is bij het oprichten van de coöperatie niet over één nacht ijs gegaan. "We hebben ons verdiept in lectuur, houden ruggespraak met partijen die er in doorgestudeerd hebben en hebben veel ondersteuning gekregen van Coopnet in Gemert, die coöperaties en andere samenwerkingsverbanden helpt bij het opstarten. Een bijdrage van Rabobank Peel-Noord heeft gezorgd voor startbudget zodat we professionals konden inhuren om zaken op de juiste manier te regelen. De coöperatie is nodig om juridisch goede afspraken te kunnen maken en bijvoorbeeld contracten te kunnen sluiten. Dat vraagt om een goede structuur, daarom gaat de coöperatie bestaan naast het huidige dorpsoverleg. Maar alles is wel tot stand gekomen in nauw overleg met de stichting Dorpsoverleg Elsendorp. We hebben er op gelet dat we een flexibele en daarmee toekomst bestendige coöperatie oprichten."

Officiële oprichting
Op zondag 12 maart wordt de coöperatie officieel opgericht. Daarbij zullen zowel notaris Ties van Gulick als burgemeester Michiel van Veen aanwezig zijn. Op die datum wordt ook de naam bekend, er kon gestemd worden op drie namen: Coöperatie Elsendorp, Dorpscoöperatie Elsendorp en De Boerenapostel (een bijnaam van pater Van en Elsen, die al coöperatief werkte en naar wie Elsendorp vernoemd is red.). Zowel De Dompt, de hoeve waar Elsendorp ontstaan is, als de Dompelaar worden erbij betrokken en ook het Boerenbondsmuseum zal op deze dag een bijdrage leveren. "We willen een terugblik geven in de geschiedenis van Elsendorp", licht Tiny een tipje van de sluier op. Het programma is momenteel nog niet helemaal rond, maar zal tegen die tijd nog gepubliceerd worden in het Weekblad voor Gemert-Bakel.

Gerelateerde nieuwsberichten

Speelplek voor honden in Koolhof DEURNE – In de wijk Koolhof op de hoek van de Maassingel en de Deltasingel in Deurne is afgelopen zaterdag een hondenlosloopveld geopend. Initiatiefnemer van het speelveld voor honden is... 25 mei 2019 - 19:44
Kioskconcert Timeless is al geweest DEURNE - Het concert met zanggroep Timeless zoals aangekondigd in de papieren editie van het Weekblad voor Deurne is voorbij. In de rubriek Evenementen op pagina 31 van het Weekblad... 24 mei 2019 - 10:29
Drie dagen feest in Neerkant NEERKANT – “De uitstraling van het dorp is enorm verbeterd. Het is best bijzonder wat we hier zelf voor elkaar gekregen hebben. Dat is een reden om feest te vieren... 24 mei 2019 - 09:44
Finalisten Deurne’s Got Talent bekend DEURNE - Na een spannende voorronde zijn de finalisten van de talentjacht Deurne’s Got Talent 2019 bekend. Yfke van Rooij, Tren Pouwels, Nynthe Vissers & Juul van Rijssel, Luna Sabella... 20 mei 2019 - 16:48
ZSV verslaat Chevremont ook in Kerkrade ZEILBERG - In Zeilberg was ZSV al met 2-1 te sterk voor Chevremont en ook in Kerkrade wonnen de geelzwarten met dezelfde uitslag. Omdat ook EHC wist te winnen, bedraagt... 20 mei 2019 - 09:04
Wat te doen dit weekend in Deurne DEURNE – Nog niets gepland dit weekend? In Deurne is er van alles te doen, zoals toneelvoorstellingen, concerten, muzikale avonden, etcetera. Theatergroep Neerkant speelt vanavond 17 mei, zaterdag 18 en... 17 mei 2019 - 17:32