PIT brengt overtredingen horecapanden Gemert

zondag 12 november 2017 - 10:18|Jolein van der Ven
Stockfoto Weekblad voor Gemert-Bakel.

GEMERT - Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op vrijdagavond 10 november controles uitgevoerd bij drie horecapanden in Gemert, Helmond en Lieshout. Van de bezochte panden bestond het vermoeden dat er sprake was van misstanden. Dit vermoeden bleek gegrond, want bij de controles kwamen diverse overtredingen aan het licht. Dit meldt de gemeente in een persbericht. 

Op een aantal punten is direct actie ondernomen of zijn boetes opgelegd, naar andere aangetroffen zaken vindt nog nader onderzoek plaats en worden indien nodig passende maatregelen genomen.

Illegale bewoning en vermogensfraude in horecapand Gemert
Ook in Gemert zijn mogelijke overtredingen van de Wet minimumloon (WML) en de Arbeidstijdenwet (ATW) geconstateerd. De administratie is gevorderd voor verder onderzoek. De boekhouding is niet in orde en in de zaak was een man aan het werk die een uitkering ontving van de gemeente. Mogelijk is er sprake van sociale zekerheidsfraude. Boven de zaak waren verschillende personen woonachtig die daar niet staan ingeschreven. Verder onderzoek is ingesteld naar deze illegale bewoning. Verder voldoet het pand niet aan de brandveiligheidseisen en is er sprake van vermogensfraude door foutieve installatie van de stroomvoorziening. Dit wordt onderzocht. Daarnaast is er een onveilige situatie geconstateerd bij de aanleg van het gas en de elektriciteit. Op zeer korte termijn vindt er een algehele controle plaats ten behoeve van de veiligheid.

 

 

Tags